miércoles, 27 de mayo de 2015

Representació gràfica d'EDMOVQuè ha sigut per a mi l'assignatura d'EDMOV? 
La veritat es que al principi estava molt desconcertat, no tenia idea de com seria l'assignatura i els dubtes que tenia alhora d'escollir entre la opció A (realitzar examen) o la B (fer un seguiment actiu de l'assignatura) eren molt grans. Aquesta incertessa la reflectisc a la primera imatge on sóc un mar de dubtes i no sé que fer al respecte.

He de dir, (encara que tenia moltes preguntes respecte de l'assignatura) que la primera classe em va resultar molt interessant, ja que una tarea tant simple que pareixia explicar que era el moviment per a nosaltres ens va fer buscar i pensar a consciència una definició concreta.

Cadascú, depenent de si sabia, ho sabia bastant bé, no ho tenia molt clar o no tenia ni idea del que era el moviment se n'anava a una punta de la classe amb altres companys que pensaven com ell. Aquest fet hem va agradar molt, conversar amb altres companys sobre qué era el moviment i intercanviar opinions va estar una activitat molt enriquidora. Per això el 2n dibuix de la meua representació gràfica de l'assignatura, ja que educació del moviment ha consistit molt en intercanviar informació amb els companys sobre temes importants en l'educació. Ha sigut per a mi una retroalimentació de saber molt positiva, ja que el que u no sabia li ho explicava un altre i el que ell coneixia li ho transmitia a la resta.

El 3r dibuix (en aquest cas escrit) ha sigut el de L'EDUCACIÓ. Ho fique en majúscules perquè crec que els qui pretenim dedicar-se a aquest àmbit en el futur li hem de donar la importància que es mereix, i en aquest assignatura li l'hem donat. Hem descobert que hi han molts tipus d'educació i que el paper que té l'educador en ella és de vital importància. Nosaltres com a futurs educadors podem fer per exemple, que un alumne canvie la concepció d'una assignatura que no li agradava a positiu (i a la inversa, també podem fer que acabe per odiar-la d'alguna manera). El poder canviar el destí d'uns futurs estudiants depenent de com faça la meua tasca és una cosa que m'atrau molt i m'incita a formar-me a un alt nivell.

Finalment, l'última imatge representa al de l'educador comprensiu, el que té empatia amb els seus alumnes i compren els seus sentiments i curiositats i pretén ajudar-los en tot moment. Pense que l'educador ha d'anar més enllà d'una simple classe de 50 minuts, i interessar-se per l'alumnat en tots els aspectes per a poder atraure'l cap a la seua assignatura.
A aquest educador comprensiu és el que vull arribar jo en un futur no molt llunyà i crec que tu, Víctor, ens l'has transmet molt bé i ens has fer reflexionar per a saber com s'arriba a ell.


No hay comentarios:

Publicar un comentario